Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti E-expert, spol. s r.o., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27136 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení,
  • název společnosti,
  • e-mail,
  • telefonní číslo.

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem nabídky portfolia společnosti. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 2 let.

 

Zpracování osobních údajů

 

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti – E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, e-mail: lollek@e-expert.eu .

 

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.