Středa

27. 5. 2020

20:00 - 23:00

Welcome drink

Čtvrtek

28. 5. 2020

9:00 – 9:15

Oficiální zahájení konference

9:15 - 11:00

BLOK 1 - Odpady

11:40 - 13:00

BLOK 2 - Ovzduší

14:00 - 15:30

BLOK 3 - Odpadní vody

15:45 - 16:45

BLOK 4 - IPPC

17:00 - 19:30

Odborná exkurze, program

20:00 - 24:00

Společenský večer

Pátek

29. 5. 2020

9:00 – 13:30

BLOK 5 – BREF/BAT

14:00

Závěr konference, neformální konzultace