Neděle

3. 10. 2021

20:00 - 23:00

Welcome drink

Pondělí

4. 10. 2021

9:00 – 9:15

Oficiální zahájení konference

9:15 - 11:00

BLOK 1 - Odpady

11:40 - 13:00

BLOK 2 - Ovzduší

14:00 - 16:00

BLOK 3 - Skleníkové plyny a dotace

17:00 - 19:30

Odborná exkurze, program

20:00 - 24:00

Společenský večer

Úterý

5. 10. 2021

9:00 – 10:00

BLOK 4 – EVVO

10:30 - 13:30

BLOK 5 – EIA, IPPC, BREF/BAT

14:00

Závěr konference, neformální konzultace