Středa

29. 5. 2019

14:00 - 18:00

Workshop, diskuze

Čtvrtek

30. 5. 2019

9:00 – 9:15

Oficiální zahájení konference

9:15 - 12:00

BLOK 1 - Odpady

13:00 - 16:00

BLOK 2 - Ovzduší

16:30 - 19:30

Exkurze

20:00 - 24:00

Společenský večer

Pátek

31. 5. 2019

9:00 – 13:30

BLOK 3 – EIA, IPPC, BREF/BAT

14:00

Závěr konference, neformální konzultace