Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2018 se uskutečnil již 3. ročník československé environmentální konference „ENVIRO 2018“ v příjemném prostředí Horského hotelu Sepetná na Ostravici.

Konferenci připravily společnosti E-expert, spol. s r.o. a Ekos Plus, s.r.o.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky a s finanční podporou Moravskoslezského kraje a CENIA.

Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a také zástupci významných průmyslových a energetických podniků.

Program konference byl rozdělen do 2 bloků:

 1. Ovzduší a odpady
 2. EIA, IPPC, BREF/BAT

Účast téměř 100 odborníků byla důkazem, že zvolená témata jsou velmi aktuální a přinesla velmi otevřenou diskusi, postřehů a námětů na příští ročník.

Přednášky, které byly na konferenci prezentovány:

 1. Viera Špalková, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR – Nový balíček k obehovému hospodárstvu
 2. Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP ČR – Nakládání s odpady v ČR v kontextu schváleného balíčku k oběhovému hospodářství
 3. Janette Smažáková, odbor legislatívy, MŽP SR – Aktuálny stav legislatívy odpadového hospodárstva v Slovenskej republike
 4. Eva Horáková, CENIA – Odpady v ČR
 5. Zuzana Dont Kábrtová, CENIA – Evidence přepravy odpadů v systému SEPNO
 6. Ivan Kapitáň, Odbor informačného systému OH, MŽP SR – Informačný systém odpadového hospodárstva SR
 7. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR – Aktuálne výzvy v ochrane ovzdušia SR
 8. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR – Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší
 9. Blanka Krejčí, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ostrava – Vývoj kvality ovzduší – změny a souvislosti
 10. Jana Matejovičová, úsek kvality ovzdušia, SHMÚ – Modelovanie kvality ovzdušia
 11. Laura Haiselová, Frank Bold – Jaké jsou právní aspekty výjimek z BAT?
 12. Daša Šuleková, odbor IPKZ, SIŽP – Aktuálny prehľad BREF dokumentov a prečo sa zapojiť do ich tvorby
 13. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky – Pohled teplárenství na Závěry o BAT pro LCP
 14. Jan Slavík, vedoucí oddělení IPPC a IRZ, MŽP ČR – Metodika výjimek z BAT – Aktuality z oblasti integrované prevence
 15. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ, MŽP SR – Novela zákona o IPKZ v legislatívnom procese a súvisiace otázky
 16. Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, Helena Nitschneiderová, SIŽP – IPKZ – 15 rokov v podmienkach Slovenskej republiky
 17. Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na ŽP, MŽP ČR – EIA – zákon o posuzování vlivů na ŽP po posledních novelách
 18. Katarína Kováčová, Andrea Saxová, SAŽP – ENVIROPORTAL – Zdroj informácii o procese EIA, SEA
 19. Blanka Kapustová, Katarína Lišková, SAŽP – Informačný systém IPKZ v SR a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja

Z prezentací byl vytvořen elektronický sborník konference, který je k dispozici účastníkům s heslem ke stažení ZDE.